Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται κυρίως εκπαιδευτικές προτάσεις για τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Δημοτικό Σχολείο.
Αφορμή για τη δημιουργία της σελίδας αυτής υπήρξε η συγκυρία της επιδημίας του κορωνοϊού στη χώρα μας. Το σύνθημα- προτροπή “Μένουμε σπίτι” έδωσε την ευκαιρία μέσω της σελίδας για μια πιο ουσιαστική επικοινωνία με τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες της τάξης μου!

Το λογότυπο της σελίδας είναι της εικονογράφου Ίριδας Σαμαρτζή (https://www.irissamartzi.com/) και την ευχαριστώ θερμά για το σχεδιασμό του ειδικά για τη σελίδα αυτή.
Η κεντρική εικόνα των παιδιών της σελίδας είναι του εικονογράφου David Litchfield
(https://www.davidlitchfieldillustration.com/)